Skip to main content

EFOP Menázsi

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

EFOP-3.3.2-16-2016-00373

MENÁZSI NON-FORMÁLIS NEVELÉS-OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA A MONOSTORI ERŐDBEN

Projekt ismertető

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. megjelenésében, rendezvénystruktúrájában és szolgáltatásaiban a történelmi hagyományokat, értékeket helyezi középpontba. Célja, hogy a hadi kulturális és helyi hagyományokra építve, azokat a mai kor embere számára értelmezve, értékteremtő, minőségi közösségi élményt nyújtsanak a látogatóknak, minél több érdeklődőt vonzva az erődökbe.

Az iskolán kívüli, non-formális oktatás-nevelés nézetének, módszerének elterjedésével egyre népszerűbb kirándulási célponttá váltak a múzeumok, történelmi emlékhelyek, közöttük a komáromi erődök is. A Monostori erődben 2008 óta múzeumpedagógiai foglalkozások, interaktív csoportos foglalkozások is elérhetők az önmagában is izgalmas tárlatvezetés mellett. A közelmúltban megújult program- és rendezvénystruktúránk célja, hogy felvillantsa Komárom híres szülötteinek, hőseinek életpályáját, vegyítve a hagyományos időutazást az interaktív megközelítéssel, a nem-formális tudásmegosztást a felhőtlen kikapcsolódással.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 3.3.2-16 pályázati felhíváson 2018-ban elnyert 29.988.912 Ft vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően 2018-2019 során sokrétű, az iskolai tanulást segítő, támogató, a nemzeti alaptantervhez és az iskolák nevelési programjaihoz kapcsolódó, úgynevezett iskolán kívüli tanórák, foglalkozások valósulnak meg.

A projekt keretében kitűzött célok:

  • Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves) száma: 1040 fő
  • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből : 208 fő
  • Egyéni igényekre szabható, tartalmában és módszerében megújított, hosszú távon fenntartható, biztosítható oktatási-nevelési program: 5

A tematikus foglalkozások során az alábbiak megújítása, fejlesztése történik meg: Az erőd szovjet korszakát bemutató kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzet (2011) megújítása. A Dr. Gyurkó János Tanösvény Duna-parti szakaszának feldolgozását segítő foglalkoztató füzet (2008) aktualizálása, információk bővítése. A kenyér történetét, a tájegység hagyományos sütőipari termékeinek megismerését lehetővé tevő foglalkoztató füzet (2002) fejlesztése. A Várak-Erődök-Vitézek kiállítás vezetőjének (2000) átdolgozása múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetté. A Duna-menti tradicionális mesterségeket bemutató, ismertető tananyag fejlesztése.

Az informális nevelési-oktatási programokkal, foglalkozások rendszerbe szervezésével, stratégiai fejlesztésével célunk, hogy Társaságunk a köznevelési – közoktatási szolgáltatók rendszerében olyan stabil, minőségi szolgáltatóként legyen jelen, mely a gazdag kulturális örökséggel bíró Komárom városában az egyedi, helyspecifikus, autentikus környezetben megvalósuló élményszerű ismeretszerzést tudja nyújtani a 6-24 éves korosztály számára.

A stratégia megújítása során elsődleges szempont volt a történelmi, autentikus környezet, a helyspecifikus, csak itt átélhető, megélhető, megismerhető, elsajátítható kulturális élmény kialakítása, létrehozása, melynek meg kell felelnie a fenntarthatóság  elvárásának, éppúgy, mint az egyenlő esélyű hozzáférés elvének.

A programok kiemelt célcsoportját a komáromi járásban és a régióban élő gyerekek, kisgyermekes családok és a fiatalok jelentik. Kiemelten kezeljük a helyi, kistérségi és a határon túli magyar ajkú iskolásokat, illetve az Y generáció tagjait, akik ha részesévé válnak a kulturális közegnek, annak szeretetét később gyermekeikre is átörökíthetik.

Fontos szempont, hogy az Erőd által hordozott történelmi üzenet a helyiek identitásának részévé váljon, büszkék legyenek Komárom múltjára, azt összekötő kapocsként éljék meg. A programok, rendezvények üzenete a nemzeti múlt értékeinek adaptálása a mai kor embere számára, illetve a nemzeti identitás erősítése.

A tematikus foglalkoztató füzetek online közzétételre kerülnek az erőd honlapján. A projekt zárását követően az erődbe érkező iskolás csoportok pedagógusai az előzetesen letöltött foglalkoztató füzetek és a lekérhető tanári instrukciók birtokában akár önállóan is megszervezhetik tanórán kívüli foglalkozásaikat.

További információ kérhető:
Szili Nóra szakmai vezetőtől:
Monostori Erőd Nonprofit Kft.
2900 Komárom, Duna-part 1.
Tel: 06-34-540-582